Ogłoszenia Parafialne

Godziny Mszy Świętych

Witaj na stronie Sankturium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku

Jubileusze

Czarny Potok istniał zapewne już w XIII wieku, pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1317. Przez wiele wieków wieś była własnością szlachecką i należała do różnych rodów. Parafia w Czarnym Potoku jest wiekowa prawie tak jak wieś. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1325 roku i wymieniany jest w niej pleban o imieniu Piotr. Pierwszy kościół powstał prawdopodobnie na początku XIV wieku, zaś drugi wybudowano w 1449 roku. Cudowny Obraz Matki Bożej Bolesnej z Czarnego Potoku od początku otaczany był wielką czcią. Konserwacja obrazu odkryła na odwrocie datę 1649.

W związku z powyższym
2019 -370 lat istnienia Cudownego Obrazu MB Bolesnej
2019 – 20 – lecie koronacji Cudownego Obrazu MB Bolesnej
2019 –  570 lat od budowy pierwszego kościoła
2025 – 700 lat od pierwszej wzmianki o istnieniu parafii


Aktualne działania związane z budową nowego kościoła

Pragniemy poinformować wszystkich parafian o aktualnych i najbliższych działaniach związanych z budową nowego kościoła w naszej parafii.

Oprowadzanie po sanktuarium

Informacje dla grup i osób prywatnych

Historia kultu Matki Bożej Bolesnej

Artykuł opowiadający o historii kultu Matki Bożej Bolesnej w parafii Czarny Potok.

Darczyńcy - budowa kościoła

Informacja dla darczyńców na budowę Kościoła.

Ogłoszenia Parafialne

ZAPROSZENIE NA MISJE

W roku Jubileuszy: 370 lat istnienia Cudownego Obrazu MB Bolesnej; 20 - lecia koronacji Cudownego Obrazu MB Bolesnej; 570 lat od budowy pierwszego kościoła w Czarnym Potoku, zwracamy się do Was wszystkich drodzy Parafianie i do każdego z osobna, prosząc, aby  nikt nie odrzucił i nie zlekceważył tego zaproszenia do uczestnictwa w Misjach Parafialnych. Przyjdźcie do kościoła w dniach od 3 do 9 kwietnia.  Rodzice niech dopilnują dzieci i niech dadzą im przykład. Młodzi, bądźcie tymi, którzy umieją czuwać, radować się i prowadzić życie piękne.  Wy wszyscy - drodzy Siostry i Bracia, Małżonkowie, Rodzice, Babcie i Dziadkowie - przyjdźcie spotkać się z Bogiem  i ludźmi. Nie żałujcie czasu dla Boga i zbawienia własnej duszy, a wasze życie, czasem trudne, będzie pełne pokoju, miłości i szczęścia. I prosimy was wszystkich, a zwłaszcza chorych i cierpiących o modlitwę za nas i za czas Misji świętych w  naszej Parafii.

Szczegółowy plan nauk i nabożeństw misyjnych wywieszony jest w gablocie w przedsionku kościoła oraz na stronie internetowej. Temat Misji Parafialnych brzmi „W mocy Bożego Ducha”. Nauki wygłoszą dla nas KsiężaMarianie.

Ks. Proboszcz wraz z duszpasterzami 

24.03.2018 – TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
- NIEDZIELA POSŁANIA MISYJNEGO


Po sumie droga krzyżowa; o godz. 16.00 Gorzkie Żale, a następnie Msza św.
Adoracje Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu będą codzienne od godz. 16.30 ( w poniedziałek i piątek od godz. 16.00). Adoracje zakończymy modlitwą uwielbienia Najświętszego Sakramentu.


1)      W poniedziałek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości
Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie - wielki dar Stwórcy - jest święte od
poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana
Boga nie ma nad nim władzy. Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji,
składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka
- osoby, które
podjęły taką duchową adopcję proszone są o przyniesienie świecy (deklaracje można jeszcze pobierać
w zakrystii ). Msze św. w tym dniu o godz. 6.30; 9.00 i 17.00.
2)     We środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w sobotę nowenna do Matki Bożej
Bolesnej z Koronką do Siedmiu Boleści.
3)     Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 oraz o godz. 20.00.
4)     W najbliższą niedzielę po Sumie Droga Krzyżowa - prosimy, aby tę drogę krzyżową przygotowały
i poprowadziły dziewczęta z DSM-u; o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
5)     Caritas naszej parafii podejmuje Wielkopostne Dzieło Pomocy Potrzebującym. W tym roku zamiast
zbiórki darów żywnościowych, Caritas zbierać będzie ofiary pieniężne, które przeznaczy dla
potrzebujących rodzin naszej parafii. Ofiary te będzie można składać do wystawionej pod chórem
skarbonki od najbliższej niedzieli do Wielkiego Poniedziałku włącznie - prosimy wszystkich o
wsparcie tego działa miłosierdzia. Baranki wielkanocne oraz paschaliki będzie można nabywać od
najbliższej niedzieli po mszach św. ( członków Caritas prosimy o pomoc w ich sprzedaży ).
6)      Spotkania grup apostolskich:
   ->   w wtorek na godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie członów Akcji Katolickiej.
   ->   środa: godz. 15.15 - dziewczęta z DSM-u ( w Ochronce).
   ->   piątek: godz. 19.00 - młodzież Grupy Apostolskiej.
   ->   sobota: godz. 9.00 - Schola Parafialna; godz. 10.00.
7)     Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.
8)     Przypominamy i zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowej parafialnej pielgrzymce autokarowej
do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej ( szczegóły na stronie parafialnej ).

9)     W dniu 16 czerwca organizowany jest II Rodzinny Piknik Parafialny, z przeznaczeniem na budowę
nowej świątyni.
10)     W najbliższą sobotę na godz. 8.30 prosimy rodziców klas trzecich gimnazjum z Czarnego Potoka,
Olszany, Jastrzębia i Jadamwoli o przygotowanie kościoła, placu kościelnego oraz figurki Jana Pawła
II do Misji Parafialnych oraz Odpustu Parafialnego.
Prosimy o obowiązkowe przybycie ( jeżeli ktoś nie
może, prosimy o zastępstwo; prosimy również panów do pomocy).
11)      Z pozyskanego drzewa na budowę kościoła pozostało w lesie parafialnym drewno odpadowe.
Zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem.
12)     Z dniem 06 marca 2019 roku, tj. w Środę Popielcową została zatwierdzona i promulgowana dekretem
Biskupa Tarnowskiego Instrukcja o cmentarzu parafialnym w diecezji tarnowskiej. Regulamin
Cmentarza Parafialnego
zgodnie z postanowieniami w/w Instrukcji został opracowany i zatwierdzony
przez Radę Parafialną. Regulamin ten znajduje się w Kancelarii i Parafialnej oraz jest dostępny na
stronie parafialnej. Regulamin określa prawo dysponenta do nabycia i opieki nad powierzonym
grobem; zagospodarowanie cmentarza i prowadzenie na nim prac przez dysponentów grobu oraz firm
budowlanych (np. dysponent grobu, przed rozpoczęciem prac kamieniarskich, budowlanych,
remontowo-budowlanych na cmentarzu, zobowiązany jest w kancelarii parafialnej zgłosić zamiar
tychże prac, a firma prowadząca powyższe prace winna posiadać pozwolenie administratora na
prowadzenie w/w prac oraz administrator i pełnomocnik – dozorca cmentarza mają prawo kontroli
wykonanych prac). Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na dysponentach grobu.
13)     Powierzajmy Panu Jezusowi Miłosiernemu i Matce Bożej Bolesnej wszystkich darczyńców i
ofiarodawców z parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie - gdzie ks.
Proboszcz kwestuje na budowę sanktuarium - a którzy modlitwą i ofiarą wspierają dzisiaj budowę
świątyni w naszej parafii.


Godziny Mszy Świętych


Poniedziałek 25 MARCA (Zwiastowanie Pańskie):     630, 900, 1700

WTOREK 26 MARCA:     630, 1700

Środa 27 MARCA630, 1700

CZWARTEK 28 MARCA:    630, 1700

PIĄTEK 29 MARCA:    630, 1700

SOBOTA 30 MARCA:      630, 1700

NIEDZIELA 31 MARCA:    700, 830, 1000, 1130, 1700


Aktualności

Wszystkich Świętych 2018
Wszystkich Świętych 2018