22 October 2023

Misje sercem Kościoła 2023

W minioną niedzielę, 22 października 2023 roku, nasza parafia przeżyła wyjątkową uroczystość - Mszę Świętą, która poświęcona była misjom w Kościele. O godzinie 10:00 zgromadziliśmy się w naszej świątyni, aby modlić się za tych, którzy poświęcili swoje życie dla misji świętych, oraz aby prosić Boga o nowe powołania, które będą kontynuować tę świętą pracę dla Jego chwały.

Szczególnie ważną rolę odegrała obecność młodych parafian. Dzieci z okolicznych miejscowości, w tym dziewczynki ze Służby Maryjnej, przyszły do kościoła ubrane w odświętne stroje, które odzwierciedlały różnorodność kultur, z jakimi misjonarze mają spotykają się na  misjach.

Co więcej, dzieci odegrały czynną rolę podczas Mszy Świętej. Śpiewały psalmy i czytały czytania, przekazując nam swoją wiarę. Oprócz tego, nasze najmłodsze pokolenie zaangażowało się również w stworzenie pięknej dekoracji w naszym kościele, która przypomina nam o istotności misji. Na środku umieszczony jest napis „Misje Sercem Kościoła”, który stał się symbolem solidarności z misjonarzami na całym świecie.

Warto również zwrócić uwagę na pracę rodziców, którzy pomogli swoim pociechom pięknie przygotować się do tej uroczystości. Dzięki ich staraniom, nasza parafia mogła świętować misje w sposób autentyczny, oddając hołd temu, co stanowi serce naszej wiary – miłości wobec Boga oraz bliźnich, niezależnie od kultury czy narodowości.

Dodatkowo, w środę, 25 października, dzieci ponownie pojawiły się w kościele, ubrane w odświętne stroje. Przed wieczorną Mszą Świętą poprowadziły wspólnie różaniec, dając wyraz swojej wiary.

Misje sercem kościoła 2023

Proponowane