1 January 1993

Paweł Lis

w naszej parafii w latach 1993 - 1994

ks. Paweł Lis urodzony w 1965 roku. W naszej parafii spędził dwa lata.

Proponowane