1 January 1990

Paweł Mikulski

Paweł Mikulski

w naszej parafii w latach 1990 - 1992

ks. Paweł Mikulski ur. 1963 r. przebywał w naszej parafii 2 lata

Proponowane