1 January 1994

Stanisław Oleksyk

Stanisław Oleksyk

w naszej parafii w latach 1994 - 1996

ks. Stanisław Oleksyk urodzony w 1964 roku. Po dwuletnim pobycie w naszej parafii przeniesiony do parafii Góra św. Jana.

Proponowane