1 January 1992

Stanisław Żurat

Stanisław Żurat

w naszej parafii w latach 1992 - 1993

Ks.Stanisław Żurat ur. 1951 po krótkim pobycie w naszej parafii przeniesiony do Banicy koło Grybowa gdzie spędził 7 lat. Zmarł 31 marca 2015

Proponowane