1 January 2007

Leszek Babraj

Leszek Babraj

w naszej parafii w latach 2007 - 2015

ks. Leszek Babraj urodzony w 1964. W parafii w latach 2008 - 2015. Po rocznym pobycie w parafii Czarny Potok jako wikariusz zostaje mianowany proboszczem i spędza w naszej parafii 7 lat. Został przeniesiony do parafii Rajbrot.

Proponowane